pühapäev, 25. veebruar 2018

Mesinduskonverents Beecome 24-25.02 2018 – Graz


Beecome on alates 2013 a. Euroopa Kutseliste Mesinike Ühenduse (EPBA) korraldatav roteeruva asukohaga iga-aastane Euroopa suurim mesinduskonverents. 2018 a. toimus see Austria suuruselt teises, 270-tuhande elanikuga linnas Graz.
Konverentsi juurde kuulub ekspo, kus on esindatud enamik suuremaid ja paljud väiksed mesindustarvikute ja muude sektoriga seotud kaupade müüjad, laborianalüüside pakkujad, open-source kaalumistehnoloogia arendajad jms. Enamiku kohalikust publikust tõmbab messile just ekspo, võimalus tutvuda erinevate tootjate viimaste mudelitega ning teha tootjatega kaupa “messi”-hindadega. Ürituse sisukam ja rahvusvahelist audientsi meelitav pool on loomulikult kõrgetasemeline konverents, milles oli seekord kutsutud esinejate hulgas nii Euroopa Komisjoni esindaja Javier Ruiz-Santaella Moreno kui mett eksportivate riikide ühenduse (NEXCO) eisndaja Norberto Garcia. Enamik teemasid kanti ette Saksa keeles ja soovijatel oli võimalus kasutada sünkroontõlgi abi.
Euroopa tasemel on üldpildis endiselt kuumim teema mee võltsimine ja importmete kvaliteet kuid viimasel aastal on lisandunud ja ajutiselt isegi kõige kuumema teemana esile tõusnud nn “Vaha skandaal” ja sellest tulenevalt vaha kvaliteediga seonduvad küsimused. Äärmiselt kaasahaarav oli ka Euroopa mesinike ühe mõjukama hääle, Copa Cocega Honey Group`i presidendi, Etienne Bruneau ettekanne kliimamuutuste mõjust Euroopa mesinduse tulevikule. Kahjuks oli tema prognoos väga pessimistlik ning tulevikus on arvatavasti suur osa Euroopa lõunapoolsematest aladest meemesilaste elutegevuseks kõlbmatu. Teisena tahaksin eraldi ära märkida Javier Ruiz-Santaella Moreno ettekande Euroopa Komisjoni vaatest mesindussektorile ning selle väljakutsetele. Hr. Moreno andis väga põhjaliku ülevaate komisjoni tööst ja tegevustest seoses vaha- ja meevõltsingutega ning rõhutas, et komisjon suhtub nendesse teemadesse väga tõsiselt ja teeb omaltpoolt kõik, et olukord paraneks. Paneeldiskussioonis, kus osalesid kõik esinejad toodi sektori poolt samuti välja, et kommunikatsioon ja mõistmine Europpa komisjoniga on väga hea ent takistused sõnumite edastamise ja parema lahenduse suunal tekivad rahvusriikide tasemel.