neljapäev, 30. juuli 2015

updateNagu ka juuresolevatelt graafikutelt võib näha, siis taimede nektarieritavus on tugevas korrelatsioonis temperatuuriga. Maagiline piir on ca 20 kraadi, millest alates võib head korjet oodata. Selle aasta peakorje jäi vahemikku 2-6 juuli.

laupäev, 25. juuli 2015

Aidates mesilast, aitad ennast ja tulevasi sugupõlvi

OÜ Loodusvägi pressiteade:

Mahetootja OÜ Loodusvägi korraldab täna mesilaste kaitseks aktsiooni "Aita mesilast, aitad ennast"
Täna 24. juulil korraldab Eesti mahetootja OÜ Loodusvägi Tallinnas Rotermani kvartalis tasuta ökosmuutide jagamise aktsiooni, millega  ettevõte soovib tähelepanu pöörata viimastel aastatel nii Eestis kui mujal maailmas aset leidnud laialdasele mesilaste hukkumise probleemile. Mesilaste suremise täpne põhjus ei ole veel teada, kuid erinevate uuringute andmetel peitub see mitmete tegurite koostoimes, sealjuures ka taimekaitsevahendite liigkasutamises.
OÜ Loodusvägi poolt aktsiooni kaasatud vabatahtlikud jagavad linlastele tasuta laiali kaks tuhat ökosmuutit. Ühtlasi jagavad vabatahtlikud flaiereid infoga, mis kajastavad mesilaste kadumise põhjuseid ja sellega seotud probleeme. 


„Soovime laiemas plaanis toetada Eesti mahepõllunduse ja mahemesinduse arengut ning kitsamas plaanis pöörata suuremat tähelepanu kemikaalide kasutamisele toidu kasvatamise juures.“ põhjendas Loodusväe juhatuse esimees Kristjan Õunamägi Tallinnas korraldatava aktsiooni vajalikkust.

Õunamägi rõhutas, et mahepõllumajanduses on kemikaalsete taimekaitsevahendite kasutamine keelatud. „Meil kõigil on aeg teadvustada, kuidas täna põllumajanduses valesti kasutatavad kemikaalid meie elu ja loodust mõjutavad. Sest see pole enam ainult tervise- ja keskkonnakaitse-, vaid ellujäämise küsimus. Probleem pole tingimata kemikaalides endis, kuivõrd nende väärkasutamisega kaasnevates riskides - nagu nt. mesilaste suremus. ”  lausus Õunamägi.
Smuutide jagamisega tahab Loodusvägi rõhutada, et mesilaste olulisus bioloogilise eksistentsi  säilimisele on märkimisväärne, ütleb Õunamägi. “Filosoof  Rudolf Steiner ütles juba 1920-tel aastatel, et kui kaovad mesilased planeedilt maa, siis umbes 30 aasta pärast kaovad ka inimesed.”


"Ühe lahendusena näeme samuti sellel aastal Eesti Arengufondi Eesti arenguidee konkursi võitjaks osutunud ideed "Organic Estonia". Toetame kogu hingest seda ideed ja loodame, et see pälvib ka laialdase avaliku toetuse. " lisas Õunamägi

Eesti Mesinike Liidu andmetel on viimastel aastatel hukkunud 25-30 protsenti mesilasperedest. Mesilaste massiline hukkumine on liidu hinnangul märk keskkonnasaaste tugevast tõusust, iseäranis pestitsiidide kasutamisest, mis ohustab nii mesilasi kui inimesi.
Eesti Maaülikooli poolt sel aastal avaldatud uuring väidab, et pestitsiidid põhjustavad mesilastes mitmeid füsioloogilisi muutusi, mis korraga toimides võivad mõjutada nii isendite kui ka perede stressitaluvust.

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt läbi viidud mitmetes uuringutes on välja toodud, et taimekaitsevahendites kasutatavatel kemikaalidel  (neonikotinoidid, tiametoksaamid ja imidaklopriidid) võib-olla suur mõju mesilasperede heaolule ja ellujäämisele.

Mesilaste probleemidele tähelepanu pöörav sündmus toimub Rotermanni kvartalis täna 24ndal juulil kell 13-15.

Kommentaarid:
Mart Kullamaa (Eesti Roheline Liikumine – juhatuse liige, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing – juhatuse liige, OÜ Muhe Mesi – mesinik/juhatuse liige):
Mesilasperede kõrge suremus agrokeemia tõttu on küll juba pikaajaline probleem, kuid mesinike ühenduste ja keskkonnaorganisatsioonide aktiivne dialoog ametkondadega mitmete aastate jooksul pole selles küsimuses oodatud tulemusi andnud ei Eestis ega laiemalt. Muutused ei toimu enne kui selleks laiem ühiskondlik surve tekib. Seetõttu on eriliselt hea meel tänase OÜ Loodusvägi korraldatud aktsiooni üle, mis näitab, et mesinikud ja keskkonnaorganisatsioonid pole oma muredega üksi. Isiklikult ei tunne ma ühtegi inimest, kes ütleks, et ta ei poolda keskkonnaküsimustes ja toidutootmises ettevaatlikku ja jätkusuutlikku lähenemist. Ometi kollektiivselt käitume viisil, mis ei järgi neid põhimõtteid, eirates kohati isegi Euroopa Toiduohutusameti soovitusi. See on tõsine mõttekoht!

Toetan igati ka Organic Estonia ideed. Otsime pidevalt innovatsiooni ja arengut kõikvõimalikes valdkondades, kuid põllumajanduses on see ju ilmselge - mahetootmine loob töökohti, suurema lisandväärtuse, puhta keskkonna ja parema tuleviku meile kõigile!

Mõtteviis, et mahetootmisega pole võimalik maailma toita on iganenud. See väide kummutati juba 2007 a. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon Mahepõllumajanduse ja Toiduohutuse konverentsil.
Aidates mesilast, aitad ennast ja tulevasi sugupõlvi. 


Tago Holsting (Eesti Mesinduse Koostöökogu koordinaator):


Mesilaste hukkumine taimekaitsevahendite tõttu on alati halb ja sellele tuleb alati ka tähelepanu pöörata.
Eestis on praegu täheldatavad mõningad positiivsed tendentsid: a) alates 2014. aastast on taimekasvatajatele kohustuslik integreeritud taimekaitse põhimõtete järgimine; b) põllumeeste organisatsioonide esindajate sõnul kaob taimekaitsevahendite ülemäärase kasutamise probleem põllumajanduses koos nende taimekasvatajate pankrotti-minekuga, kes taimekaitsevahendeid oskamatult kasutavad - põld ei talu lörtsimist. Negatiivset on muidugi ka: riigipoolne võimekus teostada operatiivset ja tõhusat järelevalvet taimekaitsetööde teostamise üle on endiselt väheefektiivne. Kohati jääb mulje, et järelevalveasutuste arvates on kõik kõige paremas korras ja mesinike mure on laest võetud. 

Käesoleval aastal on meie teada aset leidnud vähemalt üks juhtum, kus on põhjust kahtlustada 40 mesilaspere kahjustamist taimekaitsevahendi väärkasutuse tõttu. Kui varem olid taolised juhtumid enamasti seotud rapsipõldudega, siis nüüd on uue "ohtliku" kultuurina mängu tulnud põlduba. Suure tõenäosusega on siinkohal tegu oakasvatuse lastehaigusega Eestis - häid ja turvalisi taimekaitsevalemeid oakasvatuseks Eestis pole veel välja töötatud ja nii lähevad mängu kartulil rakendatavad meetodid ja vahendid. Aga see tähendab, et mesilastele atraktiivseid õitsvaid taimi töödeldakse vahenditega, mis on sellistes tingimustes rangelt keelatud.

Loomulikult on mesinduse seisukohalt parim põllumajandus mahepõllumajandus - see taandab riske mesilastele ja tõstab nende toodangu turuväärtust (mesi vs. mahemesi). Samas on arusaadav, et kannapööre mahepõllumajanduse suunas kogu Eestis ei toimu üleöö. Praegu oleks hea sellise olukorra saavutamine, kus kõik taimekasvatajad peavad keemilisi vahendeid kasutades kinni Eestis kehtivatest reeglitest, sest reeglid ongi kehtestatud riskide vähendamiseks. Tegelikult usume, et valdav enamus Eesti põllumeestest seda teebki ja probleemid tekivad ainult nendega, kes on reeglite järgimiseks kas liiga ülbed või liiga rumalad - kui Põllumajandusamet ette ei jõua, tegeleb nendega looduslik (turujõudude) valik.

Paari viimase aastakümne jooksul on maailmas ja ka Eestis palju juttu olnud mesilaste kadumisest. Globaalses mastaabis (ja ka Eestis) on viimaste aastate jooksul olnud siiski täheldatav mesilasperede arvu kasv. Raske öelda, kas kasvu taga on mesinike jõupingutused, keskkonnatingimuste mõningane paranemine või lihtsalt mesinduse geograafilise/demograafilise struktuuri muutumine. Mesilaste hukkumise võimalikke põhjusi vahepealsetel aastakümnetel uuritakse siiani ja kindlat süüdlast nimetada ei saa. Küll aga on loetletud rida tegureid, mis seda koosmõjus põhjustada võisid, ja taimekaitsevahendid on üks nende seas. Ka ühe ohuallika eemaldamine muudab olukorda kindlasti paremaks, aga teistega tegelemist ei tohi unustada: alles hiljaaegu hukkus Uus-Meremaa paaris maakonnas kuni 95% mesilasperedest ja põhjuseks peetakse varem tundmatu mesilasparasiidi "mängutulekut".
ERR (alates 4:14)

Soovin veelkord tänada OÜ Loodusvägi häid inimesi ja vabatahtlikke, kes väga õilsa eesmärgi nimel vaeva nägid!

teisipäev, 21. juuli 2015

Mis juhtus, mis juhtus...

Juhtus see, et...nomaeitea...
Kaal käis vahepeal hoolduses ja ega see ilm eriti motiveeriv tõepoolest pole olnud. Täna oli veidi päikest ja tundus täitsa suve moodi juba, aga 20 kraadi on väike lohutus peale sellist jama.


Täna olid mesilased põdrakanepi peal ja raamid tilkusid korralikult. Homme veidi vihma, aga nädala teises pooles lubab normaalsem olla. Eks siis paistab.

esmaspäev, 13. juuli 2015

Minge metsa!

Mett ei paista väga tulevat praeguse ilmaga, aga maasikad on metsas selle eest pirakad. Kerge vaevaga saab kõhutäie.
Tegin looduses põhjalikuma revisjoni. Enamvähem kõik asjad õitsevad nüüd ja nektari volüümi peaks kõvasti olema. Ainult pärnal on veel õied kinni. Põdrakanepit on ka mitmesugust, osad on õies, aga mõned ootavad paremat ilma õnneks. Kõik pole veel kadunud, aga iga päevaga on olukord natuke kriitilisem. Samas kui nüüd nädal aega sooja annaks oleks juba päris normalna. Loodus laristab ikka täiega.

Hmm...saime just kõne, et üks tarkpea on otsustanud päevasel ajal (ca 19.00) rapsi pritsima hakata. Mesilas on veel üsna mõõdukas lendlus. Homme peab plaaniväliselt olukorda kontrollima minema, aga igal juhul üsna nõme on tühja sõitu kiirel ajal teha, sest mõned ei suuda sisulistest määrustest kinni pidada. Loodan, et mesilased ei olnud rapsi peal, aga kui olid, siis on kehvasti ja mitte ainult mesilaste, mesiniku ja teiste looduslike tolmeldajate vaatevinklist...eriti nõmedaks läheb see lugu siis ka põllumehe jaoks.

pühapäev, 12. juuli 2015

Blogi

Seda ka, et mu blogi sai vahepeal ühe aastaseks. Selle puhul veidi statistikat:

Vaatamisi: juuni 2014- 508
                  juuni 2015-3805

Vaatamisi kokku: 27642

Enim vaatamisi päevas: 06.07.15 - 344.

Populaarseimad postitused:

Viitavad saidid:

Otsingu märksõnad:
1) muhemesinik
2) muhe mesi
3) watch tormi silmas - mis värk sellega on???

Vaatajaskond:
Eesti
23034
Ameerika Ühendriigid
2648
Saksamaa
215
Soome
214
Venemaa
102
Poola
77
Taani
68
Uus-Meremaa
64
Suurbritannia
63
Kanada
58

Tänan kõiki, kes on viitsinud lugeda! Ei luba midagi, aga praegu plaanin jätkata. Päris huvitav tegevus.

Neli mesinikku

Käisin jalgrattamatkal Setomaal. Hingemattev loodus, toredad inimesed, head söögid. Soovitan kõigile! Saatses viis tee isegi välismaalt läbi, aga jalga ei tohtinud seal maha panna. Füüsiliselt on 70 km muidugi ränk kui sõidad aastas rattaga ainult korra ja kandamiks on kaks mudilast, aga enamvähem sain ikka hakkama. Maastik oli päris vahelduv ja kohati liivased metsateed võtsid kopsu kinni ja jala pehmeks.

Igaljuhul polnud pühapäevaks mingeid kohustusi jäänud eriti ja alles õhtuks pidin tööle jõudma, et kaal perele alla panna. Seetõttu otsustasin logistika sättida nii, et sain Eesti parimatel mesinikel külas käia, kelledest enamus ka vihmase ilma tõttu kodus olid. 

Janek näitas uut vurritusruumi ja rääkisime põhjalikumalt tõuaretusest. Janeku mesila on küll kasvufaasis kuid põhjalik lähenemine tõuaretusele tagab talle mesinduses kindlasti edu! Janeku tegemisi saate jälgida www.alfalfa.ee

Jaanus ja Taavi Tull on Eesti suurima ja kaasaegseima mesila löögirühm ja põhijõud. Jaanuse kogemused ja Taavi nooruslik pealehakkamine teeb OÜ Kumalasest ettevõtte, mille peaksid kõik tootmismesilad endale eeskujuks võtma. Nende mett leiate kauplustest Meveda kaubamärgi alt!

Kalle uhkustas uue lahtikaanetusliiniga. Kalle on mõnus mees ja muhedat juttu tal jätkub. Kuna Kalle mesila asub meie omale suhteliselt lähedal, siis  arutlesime pikemalt korjetaimede teemal ja üritasime kuu teisest poolest veel mett välja rääkida. Kahjuks hakkas juba õhtu kätte jõudma kui olime märkamatult tunnike-kaks jutustanud ja pidin tööle minema.

                                       

Avaldan tunnustust kõikidele tublidele ja ausatele Eesti mesinikele, kellel on küll maailma parim ja väga oluline töö, aga igapäevast tunnustust nad selle vääriliselt ei saa. Eriti kahetsusväärne on see, et Eesti mesinikud liiga tihti kipuvad kolleegis pigem konkurenti nägema ja sealt ka mõned laimujutud ja müüdid alguse saavad, mis toovad kahju kõigile mesinikele ja tervele sektorile. Pean silmas müüte, et mett suhkruga segatakse, et poest korralikku mett ei saa jne.

PS! Teiste ja enda kogemusele, viimase nädala ilmale ja ilmaennustusele tuginedes peab hinnangud saagiprognoosi osas alla tõmbama. Kui imet ei juhtu, siis tuleb kehvapoolne või kesine meeaasta. Lõuna-Eestis hakkab korje vaikselt läbi saama, meie kandis ilma paranemise eeldusel veel lootust on. Peamiselt loodame ikka Põdrakanepile, mis nüüd küll igal pool õies on, aga jaheda ilmaga väga kiiresti ei õitse. Õnneks päris ilma ka ei jää. Täpsustan kui targemaks saan.


kolmapäev, 8. juuli 2015

Pervaja krassavitsa!

Mesiniku jaoks on kõik mesilaspered paratamatult armsad(mõningate eranditega) ja eriti mesilasemad, aga kõige lähedasemad on ikka enda kasvatatud emad! Tõeline iludus!

PS! Ilm ei kannata mingit kriitikat praegu, olen äraootaval seisukohal ja üritan positiivsust säilitada, aga võiks ikka veits parem olla! Prognoos on ka täitsa masendav, aga millal viimati sünoptikud ei eksinud?

pühapäev, 5. juuli 2015

5.07.15Nädala teine pool kujunes päris viisakaks, reedel põdrakanep veel õitsema ei olnud hakanud, aga ootan nüüd uusi ja põhjalikumaid arenguid.

Meil on probleem, endiselt!

Eesti meeturuga natuke rohkem kursis olevatele inimestele pole mingi uudis, et lõunanaabrite mett üle piiri imbub ja seda siin Eesti toote pähe müüakse. Siiski ajab mind pooleldi endast välja,  kui konkreetsed juhtumid veidi detailsemalt lagedale tulevad. Mõtlen omaette, et kas sellistel tüüpidel endal oma tegevuse peale halb ei hakka? Kuidas nad öösel rahulikult magada saavad? Muidusööjatest liigkasuvõtjad!
Täna jõudis minuni järgmine info:

"Too eestlane Andres (nimi muudetud), kellele Andriš (nimi muudetud) eelmine aasta müüs: see tüüp helistavat iga nädal Andrišele ja küsib, kas mett saab osta. lisaks temale on kaks eestlast veel, kes kokku mett ostavad, täpselt ei tea palju (Latgale ja Vidzeme kandist ostetakse). Ostavad 2.3 eur/kg ja siis müüvad Eestis suure tõenäosusega Eesti toodangu pähe. Arveldatakse sularahas otseloomulikult."

Ma ei tea kui kaua sellise asjaga on Eestis tegeletud ja kas turusitusatsioon (hinnavahe) on alati selline olnud, aga niikaua kui ma ise olen kutseliste mesinike siseringi kuulunud, siis on sellest probleemist alati räägitud. Sõltuvalt olukorrast ja intiimsuse astmest on need kirjeldused teinekord liigagi detailsed, et pidada neid ainult kadedusest tingitud laimuks vms.
Minu soovitus uue mesindusprogrammi koostamisel on enim rõhku panna just meeturu korrastamisele, mis annab selgema, ausama ja puhtama keskkonna kõigile ausatele mesinikele, keda kindlasti on 99,7% meie koguarvust!
Need kahtlused ei põhine ainult juttudel. Vaatame kasvõi laatadel müüdavaid koguseid. Kui vähegi süveneda, siis selgub kiiresti, et paljud neist müüjatest ei ole ei äriregistris registreeritud ettevõtjad ja samuti ei ole PRIA mesilaste registrisse märgitud nende nimele ühtegi mesilat. Jah, võib ju heas usus oletada, et äkki nad müüvad ikkagi eesti mett ja on ausad vahendajad, aga kahjuks praegune seadusandlus selleks ruumi pole jätnud ja võime selle välistada. Mett võivad müüa vaid selle esmatootjad ja tegevusloaga meepakendusettevõtted. Viimaseid ei ole just liiga palju.

PS! Ma ei tõstata seda teemat üles isiklikust vimmast kellegi vastu, et nende "ärihuvisid" kahjustada, vaid olen ametlikult valitud Eesti Mesinduse Koostöökogu "Meeturu Korrastamise" töörühma juht. Sellelt positsioonilt ütlen, et olukord peab muutuma! Me oleme eurooplased, kes peavad elama ja toimima (äri tegema) moraalsetel euroopalike väärtuste alusel! Sellised tüübid, kelle argumendiks on olnud, et Läti mesi on ju peaaegu sama, mis Eesti oma, lihtsalt odavam, võiksid tarbijatele oma kaupa vastavalt sildistatuna ka müüa! See muidugi eeldaks ka registreeritud ettevõtet ja tegevusloa olemasolu.

reede, 3. juuli 2015

Ära anda mesilasema

Esimesele reageerijale (kommentaarides) annan ära Väga heade! omadustega 2014 aasta mesilasema. 
Tavaliselt mul ei ole emade vahetamisel erilist tõrget, aga see oli nii hea, et hakkas kahju. Haudmepildi järgi võiks ta ühe hooaja veel päris hästi teenida. Kahju ei hakanud mul temast mitte nooruse ega vanuse pärast, aga omadustelt oli pere selline, et napilt ei pääsenud aretusse. Ehkki võib-olla oleks pidanud seda põhjalikumalt kaaluma, siis nii läks, et nüüd on ta puuris.

PS! Ehkki ma seda kontrollima ei hakka, siis ema saab kätte homme Tallinnast esimene reageerija, kes omab teoreetilist teadmist emavahetusest või pere tegemisest. Kahju oleks sellist isendit lihtsalt harjutamiseks kulutada.
Mingeid garantiisid ma loomulikult kaasa ei anna, järgmine aasta on talle siiski kolmas!

Tartu-Tallinn mnt.

Nädalad venivad aina lühemaks. Selle töönädala lõpetuseks tegelesime emade puuristamise ja märgistamisega, paarumistarude täitmisega, vageldamisega ja üldse emakasvatuse ning tõuaretuse vaimus. Siiski näpistasin päeva lõpu ära ja sõitsin Tartusse oma värskeimat kohustust täitma. Nimelt oli esimene Eesti Rohelise Liikumise juhatuse ja töötajate töökoosolek. Ehk kirjutan sellest organisatsioonist ka kunagi pikemalt, aga pärast kolmetunnist arutelu pidin jälle tagasi teise Eesti otsa sõitma. Üldiselt on see uus olukord väga inspireeriv, hoolimata sellest et ka koormav ja tähelepanu nõudev. Poole tee peal koju tekkis mõte, et kas poleks oma väärtushinnangutest lähtuvalt õigem piltlikult öeldes auto tee äärde jätta ja jala edasi minna? Mõttearenduse tulemusena leidsin, et siiski mitte, kellele minust siis kasu oleks kui ma päevade kaupa mööda maanteekraave vantsiks? Möödus veel ca kümme kilomeetrit ja jõudsin järeldusele, et oluline aspekt ei ole mitte siiski kasu vaid kahju. Inimkonnast tervikuna on ökosüsteemil suhteliselt vähe kasu ja vastutustundliku rohelise mõtteviisiga inimesena peaksin oma ökoloogilist jalajälge järgima ja vähendama. Mitte olema kasulik, vaid vähem kahjulik. Ma olen aru saanud, et enamus inimestele on see keskkonna teema täitsa igav ja mõttetu, aga mul on millegipärast vastupidi. Ei oska eriti midagi olulisemat välja mõelda. Igaljuhul...teema lõpetuseks suutsin endaga siiski rahu sõlmida ja autoga koduni ära venitada kui jõudsin mõtetega jälle mesinduse lainele. Antud keskkonnatingimustes, milles putuktolmeldajate elu on küllaltki raskeks tehtud, siis rohkem koššer elukutset keskkonna aspektist vist ei ole kui mesiniku oma. Viimasena öelduga täidan oma püha kohust EKMÜ ees, milleks on mesindust kui elukutset propageerida! Teen seda väga kerge südamega, kuna ma tõepoolest arvan, et see on maailma parim elukutse! Olge mõnusad ja keskkonnasõbralikud!
Ahjaa, selline mõte tekkis ka sõidu lõpetuseks, et kui on huvilisi, siis olen nõus tegema Facebookis grupi, kus vastan algajate ja vähem algajate mesinike küsimusele ja arutame koos erinevate tehniliste küsimuste ning mesindust puudutavate probleemide üle spetsiifilisemalt kui blogikeskkond selleks sobiv on. Kindlasti teen ennast paljudes küsimustes lolliks, aga olen nõus ka seda proovima. Ehkki ma pole seni suur facebooki sõber olnud, siis hiljuti jõudis kohale, et pole mõtet tehnoloogilise progressiga vaielda. Andke märku!