neljapäev, 26. november 2020

November 2020

 Saagikus 2020 oli Eestis 30-50% kehvem pikema perioodi keskmisest ja erandilks olid suursaared.

See omakorda hakkas kiiresti sööma eelmise kahel suhteliselt heal meeaastal toodetud laovaru, mis mõjus meetootjatele osaliselt positiivselt kuna viis meehinna tõusuni. Mee hulgihind on aastatagusega võrreldes tõusnud juba 30% ning tõuseb kevadeks veelgi. See on tingitud meetootjate ning pakendajate suhteliselt kehvast kapitaliseerituse tasemest, mis omakorda on negatiivne kuna viib turul suurte hinnakõikumisteni. Pikemas perspektiivis soovivad nii tootjad kui pakendajad stabiilsemat turusituatsiooni, mis annab kindluse kõigile osapooltele teha investeeringuid ning tagada turule stabiilselt kodumaist toodangut. Kui mee hulgihind kevadeks tõuseb üle kriitilise taseme kuna puudub tasakaalustav mehhanism, siis kaob kaubanduse lettidelt osa kodumaist tootest ning asendub teatud mahus importtootega. See on omakorda väga ohtlik olukord samaslaadselt 2019 a Taani turusituatsioonile, kus kodumaise mee müüjatel ei õnnestunud pärast sarnast olukorda enam kaubanduse sortimentidesse saada ning see viis sektoris hulgihindade kollapsini.
Mee jaehind on püsinud seni soodne kuivõrd head meeaastad tõid tihenenud konkurentsi ning inertsist ja kehtivatest lepingutest tulenevalt jätkatakse "kampaaniahindadega". Sellele olukorrale paistab peagi lõpp ning uuel aastal on oodata ka mee jaehinna 10-20 protsendilist tõusu.
Eriti murettekitav on olukord varroosiga. Kuivõrd 2020 suvi oli selline, et ei tulnud korralikku meesaaki, aga tuli pidevat elatuskorjet, siis mesilastel ei tekkinud haudmepausi ning varroalestade arvukus peredes oli sügiseks erakordselt kõrge. Kas see toob kaasa kõrged talvekaod või on mesinike teadlikkus jõudnud vajalikule tasemele, seda näitab kevadine mesilasperede registreerimine. Igaks juhuks oleme valmis negatiivseks stsenaariumiks. Samuti ei ole teadlikkuse kasv piisav vahend lestade vastu kuivõrd preparaatide valik on väga piiratud. Hetkel toetuvad eesti mesinikud peamiselt orgaaniliste hapete, eriti oblikhappe aurustamise peale, aga see võib anda ebaühtlaseid tulemusi.