laupäev, 17. jaanuar 2015

Head uudised!

Põllumajandusministeeriumi esindajate selgituste kohaselt on taimekaitsevahendite kasutamine langustrendis!
Kahjuks ei ole võimalik värskemaid andmeid leida Põllumajandusameti, Põllumajandusuuringute keskuse ega Põllumajandusministeeriumi kodulehelt. See annab hea võimaluse mängida arvamismängu! Kui palju peab olema taimekaitsevahendite tarbimine aastatel 2011-2014, et joonistuks langustrend? Ootan pakkumisi kommentaaridesse ja esmaspäeval teen teabepäringu!


Allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/pest_dynaamika_2011.pdf

3 kommentaari:

 1. Tere. Alates 2011.aastast kogub andmeid Statistikaamet ja andmed leiad sealt. Link: http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/varval.asp?ma=KK208&ti=TAIMEKAITSEVAHENDITE+KASUTAMINE+P%D5LLUMAJANDUSLIKES+MAJAPIDAMISTES&path=../database/Keskkond/08Surve_keskkonnaseisundile/04Keskkonnale_ja_tervisele_ohtlike_kemikaalide_kasutamine/&search=TAIMEKAITSEVAHEND&lang=2

  VastaKustuta
 2. Stataistikaameti kodulehelt:

  2007
  Putukatõrjevahendid 57 266

  2010
  Putukatõrjevahendid 34 091

  2011
  Putukatõrjevahendid 50 120

  2012
  Putukatõrjevahendid 48 253

  Putukatõrjevahendid 58 312
  Putukatõrjevahendid 58 312
  Märkus:
  Mõõtühik: preparaadi kilogrammi
  Aastatel 1997-2001 on taimekaitsevahendite andmed ettevõtete kohta kogutud kõikse küsitlusega, talude kohta valikvaatlusega.
  Alates 2002. aastast on taimekaitsevahendite andmed kogutud ainult valikvaatlusega.
  Alates 2006. aastast ei ole taimekaitsevahendite kasutatud kogused varasemate aastate andmetega võrreldavad valikvaatluse laiendamise metoodika muutumise tõttu.
  Alates 2011. aastast kajastuvad puhtimispreparaatide kogused seenhaiguste tõrjevahendite või putukatõrjevahendite rühmas sõltuvalt toimeainest ning desikantide kogused umbrohutõrjevahendite rühmas.
  Alates 2004. aastast on arvutustes kasutatud põllumajandusmaa ja haritav maa ilma kodumajapidamisteta.
  2004.-2012. aastal kasutatud taimekaitsevahendite kogus põllumajandusmaa ja haritava maa hektari kohta on korrigeeritud 24.10.2014.  pma.lehelt

  Eestis turustatud tkv kogused 2010.a (t.a.)
  INSEKT. KOKKU INSECT. TOTALLY 19202,7

  ehk kui vaadata insektitsiidide osa siis midagi rõõmustada ei ole.

  Siim

  VastaKustuta
 3. Tänud Siim!
  Midagi rõõmustavat tõepoolest ei ole. Indreku jutust sain veel aru, et viimasel ajal on suurenenud "grammpreparaatide" osakaal. Ma ise suurem asi spetsialist sellel alal ei ole, aga saan aru, et numbrid aastate lõikes päris võrreldavad enam ei ole ka.

  VastaKustuta