Teisipäev, 14. oktoober 2014

EML tegevjuht palub kaasa mõelda Liidu 2015.aasta tegevuste planeerimisel

Tere Marianne,
Vastuseks Sinu kirjale „EML tegevjuht palub kaasa mõelda Liidu 2015.aasta tegevuste planeerimisel“.

Lisaks seltsitegevusele sooviksin EML liikmena näha rohkem mesinduskeskkonda ja looduskeskkonda arendavaid eesmärke ja tegevusi.
Omaltpoolt pakun lühidalt välja järgmist:
     1) Kaasaegse mesinduskeskuse rajamine aastaks 2018. Selles peaks olema nii EML kontoriruumid, loengusaal, labor, mesinduspood, ühiskonnale suunatud infotuba ja vajadusel muud toetavad tegevused.
     2) Eesti meetoodangu mahu suurendamine kaks korda aastaks 2020. See kataks Eesti omatarbimise ning saaks rääkida mesindusest kui majandussektorist, mis annab tööd ja täidab ka riigikassat.
     3) Ühiskondlike hoiakute jõukohane suunamine keskkonna- ja mesilastesõbralikuma Eesti poole. Selleks välja töötada programm, mida saab ühildada väikses mahus koolide õppekavaga kas biloogia või loodusteaduse ainetes.  
     4) EML kui organisatsiooni juhtimise läbimõtestamine ja jätkusuutlikuma ning avatuma mudeli poole pöördumine. Ainult ühe keskse liidri võimekusele toetudes läbi aastakümnete on saavutatud küll rahuldav tulemus, kuid pikas perspektiivis pole see jätku- ega arengusuutlik.
     5) Samuti on mesinduse jätkusuutlikkusele väga oluline ka majandusliku tasuvuse aspekt, mis eeldab turgu, kus ei ole ruumi odava meetaolise toote müümisele mee sildi all ning õigesti on sildistatud ka mee päritolu.  

Heade soovidega,
Mart Kullamaa

Mesinik, EML liige

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar