laupäev, 20. detsember 2014

Infoks

Tere,

Hoolimata pingutustest asju võimalikult läbipaistvalt ja avalikult teha, on ka paljudel mesinikel sh. EKMÜ liikmetel siiski tekkinud küsimusi seoses loodud koostöökoguga. Tänan neid, kes on oma küsimused mulle adresseerinud. Üritan juhatuse liikmena siinkohal infovõlga vähendada.

Viimased kuu aega on olnud võrreldes mesiniku tavalise talveperioodiga ebaharilikult töised. Vahetatud on sadu e-kirjasid ja räägitud kümneid tunde telefonidega. Nagu ma varemgi rõhutanud olen, siis algusest peale on üritatud kaasata võimalikult lai mesinike ja mesindusorganisatsioonide ring. Peale eilset allkirjastamist on saanud põhiküsimuseks, et miks EML ei liitunud? See on hea küsimus! Pooled EMLi juhatuse liikmed ning tegevjuht võivad kinnitada, et nendega on kohtutud eraviisiliselt ja grupiviisiliselt, et anda selgitusi, avatult rääkida olukordadest, vajadustest, sisust jne. Veel paar päeva enne tähtaega, mil soovisime lõplikud lepete tekstid vormistada tundus mulle ja oli märkimisväärne lootus, et EML siiski tuleb algatusega kaasa. Selleks andis põhjust meie kohtumine 12.12 EMLi kontoris, kus oli taaskord konstruktiivne arutelu ja tekkisid ühised arusaamad. See, mis sai edasi, tekitab ka minus küsimusi...

Koostöökogu asutajad on võtnud kindla seisukoha EMLi propagandaga mitte võistlema hakata ja asuda kiiresti sisuliste küsimuste kallale. Ütlen siiski ära, et EMLi jaoks oli oluline ja otsustav koostöökogu häälte jagunemise printsiip, mida nad väljendasid selgelt arvudes alles päris viimasel hetkel. Õigupoolest pärast seda, kui tähtaeg ettepanekuteks oli taaskord möödunud. Muid sisulisi ettepanekuid neilt pea kuu aja jooksul ei tulnud. Nende ultimatiivne ettepanek oli, et EML saab loodavas kogus 5 häält, EKMÜ-2, EMÜ-2 ja kõik ülejäänud 1 hääle. Teised organisatsioonid ei pidanud seda aga mõistlikuks ega edasiviivaks. Nõnda loodetakse, et EML hindab olukorra ümber ja leiab võimaluse liituda koguga hiljem. Samuti loodame, et EMÜ leiab peale jaanuaris toimuvat üldkoosolekut vajaduse ja võimaluse koostöökoguga liituda. Kõik organisatsioonid on valmis saatma omalt poolt esindajad, et vastata küsimustele ja anda selgitusi.

Allakirjutatud koostöölepe on järgnev:

MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing (EKMÜ),
MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing (SMÜ) ja
MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts (EMTS)
ÜHISAVALDUS
19. detsembril 2014, Tallinnas
1.      EKMÜ, SMÜ ja EMTS (edaspidi Liikmed) on omavahelise koostöö ja mesinduse, kui majandusharu, edendamiseks otsustanud luua Eesti Mesinduse Koostöökogu (EMK).
2.   EMK on avatud ja demokraatlik ühingute koostöövorm, mille peamiseks eesmärgiks on Liikmete omavaheliste arutelude tulemusena kujundada võimalikult ühised ja selged seisukohad suhtlemiseks partneritega nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris.
3. EMK on Eesti riigiasutustele partneriks mesindust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja täiendamisel.
4.   EMK töövormiks on Liikmete esindajate koosolekud. Nende koosolekute korraldamisel ja läbiviimisel juhindutakse Lisas 2 fikseeritud põhimõtetest.
5.    EMK teeb huvipakkuvates valdkondades koostööd Eesti kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega.
6.  EMK on avatud koostööks teiste Eesti mesindusorganisatsioonide ning tolmeldajate kaitsega tegelevate organisatsioonidega.


MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing poolt ........................................

MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing poolt ........................................

MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts poolt ........................................LISA 1: Valdkonnad, millele EMK soovib keskenduda, on järgmised (loetelu pole lõplik ja võib muutuda):

-          Mesilaste tervis, sh. veterinaarabi ja taimekaitsega seotud küsimused;
-          Eesti meeturu korrastamine;
-          Põllumajandustoetused meetootjatele – optimaalse tarutoetuse mudeli väljatöötamine;
-          Eesti mahemesinduse reeglistiku ühtlustamine Euroopa Liidu süsteemiga;

-          Eesti meetootmise arengukava 2015-2020 väljatöötamine.

Sellele kirjutasid alla(vasakult) Peter Pihl, Jaanus Tull ja Marje Riis. Koostöökogu koordinaatoriks valiti Tago Holsting.


Vastan meeleldi kõigile täiendavatele küsimustele!

PS! Saime just häid uudiseid, et Koguga soovib koostööd tegema hakata Lääne-Viru Mesinike selts! Au ja kiitus!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar