esmaspäev, 22. detsember 2014

Lisa 2

LISA 2: EMK tööpõhimõtted

-          Iga Liige nimetab oma äranägemise järgi endapoolsed esindajad EMK-s. Koosolekutel osaleb maksimaalselt kolm esindajat iga Liikme poolt. Koosolekut võib Liikmete nõusolekul läbi viia ka elektrooniliselt (skaip, kirjavahetus jms.)
-          Igal Liikmel on koosolekul üks hääl, sõltumata kohalesaadetud esindajate arvust.
-          EMK valib oma liikmete seast EMK Koordinaatori ja tema asetäitja üheks aastaks. Koordinaator korraldab EMK tegevust, infovahetust ja esindamist.
-          EMK otsused võetakse vastu, kui nende poolt annab hääle vähemalt 2/3 EMK liikmetest.
-          Üldjuhul kutsutakse koosolek kokku Koordinaatori või mõne Liikme initsiatiivil ja vähemalt ühenädalase etteteatamisega.
-          EMK jooksev infovahetus ja tegevuse kooskõlastamine toimub üldjuhul selleks loodud elektrooniliste kanalite kaudu.
-          EMK võib tekkivate kulutuste katteks kehtestada Liikmetele osalemistasu.
-          EMK moodustab toimkonna, mille eesmärgiks on ülaltoodud põhimõtteid järgivate MTÜ Eesti Mesinduse Koostöökogu põhikirja ja kodukorra väljatöötamine 6 kuu jooksul alates käesoleva ühisavalduse allakirjutamise päevast.

-          Kuni MTÜ EMK asutamiseni, korraldab EMK tehnilist asjaajamist MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar