kolmapäev, 18. veebruar 2015

SDE vastused

Tere,

Tänan küsimuste eest!
Harrastusmesinikuna on teema mulle küll südamelähedane, aga administratiiv- poliitilise korralduse poolest siiski üsna tundmatu. Seega palusin seisukohta Põllumajandusministeeriumist ja sain sellised vastused:

1. Küsimusele, kui oluliseks peame Eesti puhta keskkonna kuvandile sisu loomist ning selleks ka jõulisemalt mahepõllumajanduse toetamist ja propageerimist saab vastata vaid nii- väga oluliseks! Hetkel on põllumajandusministeeriumis koostamisel biomajanduse strateegia, mille eeesmärk on inimeste heaolu kasvu nimel muuta biomassi tootmine ja kasutamine võimalikult efektiivseks ning keskkonnasäästlikuks ja paralleelselt sellega väärindada olemasolevat maa-ja veeressurssi. Strateegia koostamine näitab selgelt, et mahepõllumajanduse toetamine on tulevikus perspektiivikas valdkond. 

2. Nagu eelpool mainisin, on põllumajandusministeerium koostamas biomajanduse strateegiat, mille eesmärk ongi arvestada ka sealset tekkivat tulu kõikides aspektides. Eesmärk on koondada biomajandusega seotud valdkondade terviklik ja ressursipõhine analüüs, mis seisneb Eesti konkurentsieeliste väljaarendamisel. Strateegiat koostatakse Keskkonnaministeeriumi, Haridus-ja Teadusministeetriumi, Siseministeeriumi ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös, mis annab strateegiale nii väljavaated teadusarenduses, töökohtade loomises, maa paremaks ja efektiivsemaks kasutamises, keskkonnasäästlikuses ja paljus muus. 

3. Ministeeriumis ei ole ametikohad valdkonnapõhised, kus mesinduse teemaliste küsimustega (taimekaitse, haigused, kvaliteet, toetused jne) tegeleb üks konkreetne ametnik, mille tõttu ei pea vajalikuks eraldi ametikohtade loomist Põllumajandus-ja Keskkonnaministeeriumi kõrvale. 

Mesinduse kompetentsikeskuse loomine on igati hea mõte, mille rahastamiseks tuleks aga esmajoones ära kasutada maaelu arengukava erinevate meetmete võimalused. Lisaks on põllumajandusministeerium taotlemas järgmise aasta eelarvest lisaraha mesilaspere põhise toetuse maksmiseks, mis on mesinduse ümarlaua poolt ka heakskiidetud. Kindlasti oluline samm meie mesinike jaoks. 


Andke aga lahkesti teda, mis te neist seisukohtadest arvate!

Lugupidamisega,

Indrek Saar

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar