Reede, 20. veebruar 2015

IRLi vastus

Austatud Mart Kullamaa

Täname Teid küsimuste eest. IRL-i seisukohad mesinduse osas on kokkuvõtlikult järgmised.

Peame vajalikuks, et uus Maaelu Arengukava sisaldaks meedet, millega  toetatakse mesinikke mee tootmisel, töötlemisel (pakendamisel) ja turustamisel. Eesti toidu programmi abil  ja turuarendusmeetme kaudu tuleb toetada kodumaise mee tarbimise suurendamist ja tõsta tarbija teadlikkust mee kasulikkusest.

Tarvis on ka tõsta Veterinaar- ja Toiduameti teadlikkust mesilaste haiguste ja võimalike ohtude kohta ning suurendada võimekust nendele reageerimisel.

PRIA mesilaste register on vajalik välja arendada nii, et sellest oleks kasu praktilise mesinduse korraldamisel.

Vaja on ka tugevdada järelvalvet põllumajandustootjate poolt kasutatavate erinevate kemikaalide kasutamise reeglite täitmise üle. Tekitatud kahju tuleb hüvitada. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata ja põllumajanduslike rakendusuuringute programmi kaudu rahastada enam mesilaste haiguste ja suure suremuse põhjuste väljaselgitamisele. Selleks on vajalik soodustada rahvusvahelist koostööd teadlaste ja tootjate vahel.

Tuleb säilitada ja edasi arendada mesinike kutseõpet ja täienduskoolituse võimalusi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.

Lugupidamisega,
IRL

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar